610477157 info@nerorent.com

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Diferència entre estacionar i acampar

A la via pública es pot estacionar una autocaravana però no està permès acampar.

Es considera que una autocaravana està estacionada (aparcada) i no acampada quan:

1. Només està en contacte amb el terra a través de les rodes (no estan baixades les potes estabilitzadores ni qualsevol altra giny). En determinats casos, com quan l’aparcament està situat en pendent o amb una inclinació lateral pronunciada, les falques d’anivellació a les rodes poden estar justificades per millorar la seguretat del vehicle.

2. No ocupa més espai que el de l’autocaravana tancada, és a dir, no hi ha finestres obertes (finestres batents o projectables, que puguin envair un espai major que el perímetre del vehicle), cadires, taules, tendals estesos, etc. Així mateix està permès, sempre i quan no s’excedeixi el perímetre del vehicle, obrir claraboies o elevar el sostre de l’autocaravana.

3. No es produeix cap emissió de cap tipus de fluid, contaminant o no, excepte els propis de la combustió del motor a través del tub d’escapament, o es porten a terme conductes incíviques i/o insalubres com el buidat d’aigües en la via pública. No s’emet sorolls molestos com, per exemple, tenir un generador d’electricitat engegat en horari propi de descans o durant el dia en períodes excessivament llargs.

En resum, es considera que una autocaravana està estacionada i no acampada, sempre que ocupi la mateixa superfície parada que en marxa. És a dir, que no tingui desplegats elements com tendal, taula, cadires, etc. I, per tant, es podrà habitar al seu interior (dormir, menjar, etc.) sempre que s’hi faci un ús cívic.

Si es vol acampar els ocupants de l’autocaravana passen a estar sotmesos a les diferents normatives autonòmiques sobre acampada i campaments de turisme, i hauran de fer aquest tipus d’activitats en llocs especialment indicats per a fer-ho, bé les zones d’acampada establertes normalment pels departaments de medi ambient d eles Comunitats Autònomes en les àrees naturals o d’esbarjo, o bé en establiments privats com els càmpings o campaments de turisme.

S’ha d’aclarir que les competències autonòmiques entren en acció quan l’autocaravana està acampada, ja que quan està estacionada correctament són les lleis de trànsit o les normatives municipals les que són aplicables.

Límits de velocitat de les autocaravanes

El Reglament General de Circulació, modificat pel nou Real Decret 1514/2018 que va entrar en vigor el passat 28 de gener de 2019, estableix els següents límits de velocitat:                                                                                                                 

Autocaravanes de massa màxima autoritzada igual o inferior a 3.500 kg:

  • En autopistes i autovies: 120 km/h.
  • En carreteres convencionals: 90 km/h.

Autocaravanes de massa màxima autoritzada superior a 3.500 kg:

  • En autopistes i autovies: 90 km/h.
  • En carreteres convencionals: 80 km/h.

Webs d’interès

https://www.campercontact.com/es

http://www.camper-map.com

https://www.onroadmagazine.com/

http://www.lapaca.org

https://www.areasac.es

Call Now Button